Menu Zavřeno

Uzavírka ulic

Vážení spoluobčané,

jménem zájmového spolku ŠTĚPÁNSKÝ BĚH KYJOV si Vás dovolujeme upozornit, že dne 26. 12. 2023 se bude konat 61. ročník tradičního Štěpánského běhu. Pořádáním 61. ročníku navazujeme na dlouholetou tradici tohoto nejstaršího závodu na Hodonínsku, který byl celých padesát ročníků spojen s panem Aloisem Vrbovským – trenérem AK Kyjov.

Zázemí závodu bude opět na Klvaňově gymnáziu a trať závodu budu vedena stejně jako loni také ulicemi města se startem a cílem u Klvaňova gymnázia.

V zájmu zajištění bezpečnosti účastníků závodu bude část tratě vedená po místních komunikacích po dobu trvání závodu uzavřena. Uzavírka tratě je oficiálně povolena. Mapu s vyznačením části trasy vedoucí po místních komunikacích naleznete na druhé straně. Podrobnosti naleznete na www.stepanskybehkyjov.cz, kde lze mapu zvětšit do té míry, že jsou viditelné zákazové značky vč. vyznačení objízdných tras.

Celková doba uzavírky bude od cca 9:15 hod. do cca 12:30 hod. Avšak části tratě vedoucí po ulicích Dobrovského, Újezd a Dvořákova (až po křižovatku s ulicí Janáčkova) budou otevírány po proběhnutí posledního závodníka kategorie juniorů a dorostenců druhým okruhem závodu. Předpokládaný čas otevření této části tratě je kolem 11:00 hod.

Zbývající část tratě závodu vedoucí po ulici Dvořákova od křižovatky s ulicí Nětčickou až po křižovatku s ulicí Janáčkova, dále ulice Janáčkova a Svatopluka Čecha až po křižovatku s třídou Komenského, zůstanou uzavřeny do doby proběhnutí posledního závodníka hlavního závodu. Předpokládaný čas otevření této části tratě je kolem 12:00 hod. Třída Komenského bude otevřena nejpozději ve 12:30 hod. po odklizení nafukovacího oblouku v prostoru startu a cíle mezi gymnáziem a knihovnou.

Věříme, že tato omezení nijak vážně nenaruší pohodu Vašeho svátečního dne a uvedená omezení přijmete s pochopením.

Děkujeme za Vaše pochopení a přejeme příjemné prožití Vánočních svátků.

Jan Kundrata v.r.
předseda výboru
ŠTĚPÁNSKÝ BĚH KYJOV z.s.

Mgr. Pavol Klimeš v.r.
ředitel závodu