Propozice

55. ročník – ŠTĚPÁNSKÝ BĚH KYJOV  – 36. závod: MORAVSKO–SLOVENSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2017

 • Pořádá:                 Štěpánský běh Kyjov, z.s. za podpory města Kyjova a sponzorů
 • Datum konání:  26.12.2017
 • Místo:                    Kyjov
 • Prezentace:       Od 8.30 do 10.00 ve vestibulu gymnázia
 • Startovné:           100,- Kč nebo 4,- € kategorie mužů, veteránů a žen (občerstvení zajištěno), mládežnické kategorie startovné neplatí
 • Šatny:                   V budově gymnázia, otevřeny od 8.30
 • Hlavní závod:    Start v 10.30 před gymnáziem, Komenského 549
 • Trať:                       Vede po místních komunikacích a silnicích s omezeným provozem
 • Ceny:                    Finanční /viz.webové stránky/ a věcné odměny
 • Zdravotní služba:  MUDr. Soňa Koenigová, MUDr. Silvio Koenig

Informace:         www.stepanskybehkyjov.cz, www.bkhod.webnode.cz

Jan Kundrata (předseda spolku) tel.: 602 505 557

Pavol Klimeš (ředitel závodu) tel: 604 345 781

Zvláštní ustanovení:

 • Závodí se dle pravidel MSBP 2017 a propozic
 • Za svůj zdravotní stav zodpovídá závodník, u mládežnických kategoriích rodiče
 • Za věci odložené v šatně pořadatel neručí

Kategorie                  rok nar.          trať                 start    poznámka

 • Starší žákyně            2002 – 2003    1700m            10.00   park – 2 kola
 • Starší žáci                   2002 – 2003    1700m             10.00   park – 2 kola
 • Dorostenky                2000 – 2001    3400m            10.30   2 kola město
 • Dorostenci                 2000 – 2001    3400m            10.30   2 kola město
 • Juniorky                       1998 – 1999    3400m            10.30   2 kola město
 • Junioři                           1998 – 1999    3400m            10.30   2 kola město
 • Muži nad 70 let 1947 a starší   3400m             10.30   2 kola město
 • Ženy do 34 let           1983 a mladší 8200m            10.30
 • Ženy nad 35 let        1973 – 1982    8200m            10.30
 • Ženy nad 45 let        1963 – 1972   8200m             10.30
 • Ženy nad 55 let        1962 a starší   8200m            10.30
 • Muži do 39 let           1978 a mladší 8200m            10.30
 • Muži nad 40 let        1968 – 1977    8200m            10.30
 • Muži nad 50 let        1958 – 1967    8200m            10.30
 • Muži nad 60 let        1953 – 1957    8200m            10.30
 • Muži nad 65 let        1948 – 1952    8200m            10.30

Mgr. Pavol Klimeš,  ředitel závodu

 Antonín Koplík, hlavní rozhodčí

Trasa hlavního závodu 8.200m

Trasa kategorií junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a muži nad 70 let

Trasa dětských kategorií

Účastník bere na vědomí, že obrazový záznam ze závodů může být využit při propagaci našeho běhu.

Odměny